Föreningens syfte

Föreningens syfte är att främja och utveckla kulturella strävanden på hemorten samt att öka välbefinnandet, gemenskapsandan, samarbetet och trivseln för byns invånare. Föreningens ändamål är att driva Petalax invånares intressen samt befrämja en positiv utveckling av byn.

Verksamhet

Arbetsgruppen för Petalax har existerat som intresse grupp sedan1990- talet. Gruppens målsättning har vart att arbeta för Petalax-Nyby byars välmående och framtid samt bevaka byarnas intressen. Sommaren 2017 bildades föreningen Arbetsgruppen för Petalax r.f. vilken fortsätter med samma målsättningar. Föreningen ordnar årligen Julöppning, sommarmarknad och pop-up försäljning.

Kontakta oss

arbetsgruppen.petalax@gmail.com
Föreningen använder Petalax Facebook grupp för att meddela om sin verksamhet.