Föreningar

I Petalaxnejden finns det ett stort antal föreningar som verkar för en bred bas av olika intressen. Med totalt cirka 70 föreningar som erbjuder någon form av verksamhet i nejden torde det finnas något intressant för alla som vill vara delaktiga i organiserad föreningsverksamhet.

Föreningsägda anläggningar i byn är: Petalax föreningshus (UF-lokalen), Nybygården, bönehus, Fiskarstugan på Skitin, Museibyggnader, slakthus, jaktstuga i Tallmossen, pensionärshem, skjutbana och Vägvikens allaktivitetshus.

Med länkarna till höger kan du lära dig mer om de föreningarna som finns i bygden.

Föreningsledare kan anmäla sin förening till listan med formuläret här.