Föreningens syfte

Uthyrning av bostäder för seniorer

Kontakta oss

Verksamhetsledare Catrin Smeds
050 5815899
Ordförande Kjell Enberg
0503532065