Idéer från Öppet hus dagarna

Lördagen den 26 januari 2019 ordnande Arbetsgruppen för Petalax inom ramen för LEADER-projektet ”Petalaxnejdens utveckling 2030” en öppet hus dag i Sparbanksgården i Petalax.

Under tillställningen fick besökare ta del av flera olika programpunkter och äta gratis grillkorv. Under dagen besöktes tillställningen av cirka 50 Petalaxbor. Vid tillfället såldes även vårrullar och bakverk, Petalax-produkter och ett gratis lotteri ordnades.

Den 14 februari ordnades vändagskaffe som även det var ett öppet hus evenemang, men med ett lite annorlunda upplägg. Besökarna fick äta bakelser och dricka kaffe under trevlig social samvaro. Undertiden fördes diskussionerna även in på Petalax och de punkter som funnits på föregående öppet hus dag.

Tillställningen blev lyckad och många av de cirka 30 besökarna tyckte att det var en fin idé med ett trevligt diskussionstillfälle som detta. Öppet hus t.ex. i samband med vändagen kunde bli ett återkommande evenemang i arbetsgruppens kalender.

 

Idéer och insikter från öppet hus dagarna

I samband med evenemangen kunde besökarna svara på två frågor skriftligt samt under diskussion komma med åsikter om turism i skärgård och natur. Här presenteras de kommentarer arbetsgruppen fick ta del av under evenemangen.

 

Vad kan göras i byn för att göra den mer trivsam?

 • Få fler företag för att få fler återflyttare och på det sättet mer aktivitet i byn.
 • Vägbelysning vid Långtået i Lolax
 • Rusta upp alla fastigheter genom försäljning eller uthyrning
 • Motionsredskap längs motionsbanan/skidspåret. T.ex. lyft stocken, balansspång, räcken m.m.
 • Bygg nya hyreslägenheter för yngre boende, nya parhus åt äldre
 • Nya arbetsplatser och mera liv i skyltfönstren.
 • Nya julbelysningar i stolparna i centrum.
 • Bockörens fiskehamn och båthus borde snyggas upp och målas m.m.
 • sittbänkar längs med skogsvägar m.m.
 • Mera aktiviteter för barn och yngre, t.ex. pulkbacke, brandkåren
 • Bränslestation till bockören, automat
 • Ansiktslyftning av byggnader i centrum
 • Utegym
 • Cykelbana på långbacksåsen
 • Samlingspunkt mitt i byn där folk möts
 • Håll snyggt och rent i byn
 • gemensamma cykelutfärder
 • kärl på lämpligt ställe/ställen för hundbajspåsar så hundägare kanske håller mera snyggt
 • det borde finnas ett café där man kan sitta och diskutera olika saker

 

Vilka evenemang eller aktiviteter kunde ordnas i Petalax?

 • En stor auktion i byn på sommaren t.ex. vid lokalen.
 • Safari i skärgården
 • Fortsätta med det som finns
 • Ledd motion längs skidspåret sommartid, eventuellt med problemlösning eller frågesport.
 • Fortsättning på sommarmarknad, vidareutvecklas med lavadans m.m.
 • Lavadans i Vägvik
 • Marknader (sommar & vinter)
 • Soppdagar som t.ex. ordnas med hem och skola för att få in pengar till skolan
 • Byadag av något slag
 • Cykelrally, cykelkross på Långbackåsen, cykeljippo, cykelorientering
 • Fisketävling sommartid
 • Arrangerad vandring längs befintliga vandringsleder

 

Idéer kring turism i naturen

 • Skjutbanan
 • Kackurpåttan
 • Unjärvträsk
 • Cykel orientering efter skogsbilvägarna
 • Terrängcykling på ”Langback oåsin”

Rekreation i naturen

 • Utegym i Grennkärr
 • Vilobänkar efter skogsvägarna & naturstigarna
 • Träskulpturer efter skidspåret

 

Idéer kring turism i skärgården

 • Kajakpaddling
 • Gålörens fågeltorn
 • ”Charterbåt” mellan öar eller hamnar (Bergö-Molpe-Vägvik-Bockören-Åminne)
 • Mamre träsk: abbormete för barn – garanterat napp!

Rekreation i skärgården

 • Kajakpaddling uppefter ån

Comments are closed.