Öppningsavgiften (20 €) för @petalax.fi går i sin helhet till Bothnia Broadband som handhar driften av e-post servrarna. Varje e-post tilldelas 3 GB utrymme. Lösenord och användarinstruktioner fås efter att önskad e-posta adress verifierats av Arbetsgruppen för Petalax r.f.

För @petalax.fi utgår tillsvidare ingen månadsdebitering. E-postadressen kan när som helst sägas upp via ett meddelande till anmalan@petalax.fi. Användaren förbinder sig att inte missbruka e-postadressen. Bothnia Broadband kan vid misstanke om missbruk eller användning i strid med god sed utan förvarning stänga e-postadressen. Som Arbetsgruppens kontaktperson fungerar Tage Svahn.  Frågor relaterade till @petalax.fi  skickas till tage.svahn@petalax.fi. 

Betalningsuppgifter kommer i samband med att e-posten verifierats.

 

Verifiera din @petalax.fi adress