Naturstig på Marjorsbacken i Majors holstret, ett litet men mycket intressant bergsområde där de högsta punkterna över havet når 30m.

Majors naturstig upprätthålls av föreningen Pro Malax-Petalax skärgård rf
Området bjuder på vacker natur och om man som besökare gör noggranna iaktagelser, finner man många spår av mänsklig aktivitet i området bl.a. kilstensbrott, intressanta geologiska förkastningsbranter och stenkummel, vilka verkar vara plockade av människohänder.

Troligen har området varit en viktig och intressant ö för länge sedan där man kunnat ha fiskeläger och jakt på både säl och fåglar. Intressanta stenformationer finns, kanske kojbottnar, lägerplatser. I området finns även otaliga stenformationer som kan vara flatmarksgravar från järnåldern. Området borde undersökas av arkeologer, för att kunna fastställa riktigheten i dessa observationer. Märkligt är även att området inte finns beskrivet i historiska undersökningar av fornminnen i Malax, trots att området inte ligger långt ifrån Hudholmen där bevisligen finns dokumenterade boplatser.

Föreningen Pro Malax-Petalax Skärgårdsförenining har iorningställt naturstigen, vilken är öppen för allmänheten.

För allas trivsel bes allmänhetan att iaktta goda seder vid vistelse i området samt hålla området snyggt och fritt från nedskräpning och vandalism.

Trevliga vandringar och motionsstunder tillönskas alla besökare,

Pro Malax-Petalax  Skärgårdsförening