Föreningens syfte

Föreningens uppgift är att arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

Verksamhet

Föreningen ordnar bla.a. föreläsningar i samarbete med medborgarinstitutet, resor, teaterbesök och julmiddag. Föreningens medlemmar kan även delta i pensionärsförbundets och regionens resor och fester. Våra medlemmar får medlemstidningen god tid.

Kontakta oss

Ordförande Gustav Rönnlöv tel. 3470321 eller 0500-126742

Viceordförande Bjarne Thors tel. 3470063 eller 0500-5262263

Sekreterare Nancy Södergård tel 050-5444885

Kassör och medlemsansvarig Kerstin Stenbacka tel. 050-5575347

Hemsida
petalax.spfpension.fi