Föreningens syfte

Klubbens syfte är att lokalt främja båtlivet och verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap och förkovran i navigation.

 
Verksamhet

Klubben sköter om underhållet av c. 220 remmare i Petalax skärgård samt belysningen (riktmärken) vid Bockörens och Vägviks hamnar och yttre infart till ”Suonde”. Klubben sköter även om kameraövervakningen vid Bockören.

På Strömmingsbådan och Rönnskär har klubben tillgång till övernattningslokaler. För klubbens medlemmar är skäret ”Skitin” ett populärt tillhåll och där samverkar klubben med andra föreningar om underhåll av raststuga och miljö.

Årligen återkommande evenemang i klubbens regi är den populära och lekfulla navigationstävlingen PokerRun med efterföljande grillfest samt utfärder till Strömmingsbådan och Rönnskär. Klubben utför även båtbesiktningar.

Är du intresserad att komma med som medlem eller annars understöda klubbens verksamhet kontakta Tage Svahn via tage.svahn@petalax.fi eller WhatsApp/sms/tel: 0500 866 951.

Kontakta oss

Kubbens e-post:  pbnk@petalax.fi

Ordförande: Janne Björklund (Vasa) janne.bjorklund@netikka.fi
Kassör: Tage Svahn tage.svahn@petalax.fi
Remmarchef: Jim Söderblom 0500 365 058