Föreningens syfte

Bevaka fiskerättsägarnas intressen.

Verksamhet

Föreningen är lagstadgad. Har en styrelse plats i Korsnäs Malax Fiskeområde.

Kontakta oss

Förman Bror Storsved
Norrvägen 164a
050 552 4287