Föreningens syfte

Föreningens syfte är att:
– Allsidigt utveckla hembygden på basen av lokala särdrag
– Förbättra livsmiljöns kvalitet och utöka människors trivsel
– Öka kunskaperna om hembygden
– Upprätthålla hembygdsandan och förstärka verksamhet på eget initiativ
– Värna om och främja hembygdens kulturer
– Hålla musei- och övriga byggnaderna liksom områdena i skick Hembygdsföreningen verkar på ideell basis
Arbetet leds av en styrelse som väljs för två år i gången. Styrelseordförande väljs för ett år i gången.

Verksamhet

Temakvällar vid museet, berättarkvällar, sommarteater, samarbete med skolorna, förskolan och daghemmen på orten.

Kontakta oss

hembygdsforeningen@bykiston.fi ; ordforande@bykiston.fi eller tfn: 050-536 0832

Hemsida och facebook

www.bykiston.fi Facebook: Ur Bykiston