Bränsle – Ja Tack!

Ryktet är sant! Vi är ett gäng byssbor som under hösten samlats och diskuterat Petalax framtid i efterdyningarna av branden som gjorde att Petalax Barin förstördes.  Service, som vi sen barnsben varit vana med, försvann i ett huj och olägenheterna börjar redan synas. Pengar strömmar i högre utsträckning än förr ut ur byn, det är problematiskt att få bränsle inte bara till bilen utan även till båten, gräsklipparen, moppen etc. i synnerhet för ungdomar och äldre.

Då viktig service försvinner naggas även annan service sakta men säkert i kanterna. Gjorda investeringar – inte minst i form av hus och hem – minskar i värde samtidigt som förutsättningarna för nya investeringar försämras.

Vi är av den åsikten att Petalax, sin storlek till trots, erbjuder förhållandevis god service som vi bör måna om. Tillsammans kan vi tillföra nytt bränsle till byn!

 

Initiativ och målsättning!

Nuvarande företagare kommer inte att återuppbygga Petalax Barin. Vi ser det inte heller realistiskt att ”hande nain” kommer hit och gör det utan det är nog så att skall något hända så bör vi Petalaxbor ta saken i egna händer. Vi tar därför initiativ till:

Petalax Proina Ab

 • brett ägande av Petalaxborna själva
 • bedriva bränsleförsäljning och uthyrning av verkstads/tvätthallarna i centrum
 • bedriva bränsleförsäljning vid hamnen i Bockören (om tillstånd fås)

OBS! Ingen cafédel ingår, Sparbanksgårdens fastighetsbolag i samarbete med Arbetsgruppen för Petalax grunnar som bäst på den biten.

Målsättningen är att Petalax Proina skall erbjuda en pålitlig och konkurrenskraftig bränsleförsäljning samt bra och förmånliga utrymmen att hyra för företagsverksamhet. Strävan är att bolaget skall gå runt utan direkta vinstintressen – vinsten skall istället vara indirekt och gynna alla Petalaxbor med en återbetalning i form av bevarande av service och attraktivare och förmånligare boende. Bolaget skall framledes kunna säljas ifall nån intressent dyker upp.

 

Åtgärder och kostnader

Vi tror det är klokt att satsa långsiktigt och ett antal större åtgärder ingår därför i kostnadskalkylen:

 • inköp av tomt och byggnader i befintligt skick (förköpsavtal redan ingåtts, förfaller 16.12.2019)
 • cafédelen rivs och området städas upp
 • bränsletankarna (gamla) under jord byts ut till nya rymligare och säkrare
 • ny asfaltbeläggning
 • åtgärder i och på hallarna (nytt tak, nya dörrar, fönster, möjlighet att även tvätta mattor)
 • sociala utrymmen
 • AdBlue-automat
 • tankstation till Bockören (om tillstånd fås)

 

Totalt beräknas investeringarna landa på c. 250 000 – 300 000 € och därutöver tillkommer fyllandet av bränsletankarna som beräknas kosta c. 50 000 €. Detta är en stor summa pengar som samtidigt pekar på hur svårt det kan vara att få en enskild att ta sig an detta.

För att få Petalax Proina att rulla anser vi att riskspridningen bör vara utbredd, att startkapitalet bör vara tillräckligt stort (små lån) och att verksamheten inledningsvis måste ha väldigt små eller helst inga lönekostnader alls. Dessutom bör volymen på bränsleförsäljningen öka dvs Petalaxborna skall känna sig så pass nöjda med bränslepriset att de väljer att tanka lokalt och då även kunna känna sig delaktiga i bibehållandet av byns service.

 

Finansiering

Tanken är att uppstarten av Petalax Proina Ab finansieras via:

 • en till allmänheten riktad aktieemission där målsättningen är att aktier tecknas till ett belopp om minst 200 000 €. Varje person, företag eller samfund/förening kan teckna x-antal aktier á 500 €. Vi undertecknade har redan förbundit oss att teckna aktier för knappa 80 000 € eller c. 35% av målsättningen. Uppnås inte målet förfaller initiativet varmed inga pengar heller betalas in!

 

 • I uppstartsskedet kommer att behövas maskiner och mänskliga handtag. Här finns möjlighet att minska kostnader.

 

Unna Dej själv en julklapp och kom med som aktieägare!

Så länge aktieemissionen pågår d.v.s. fram till 8.12.2019 kommer vi vid några tillfällen hålla dörrarna öppna i Sparbanksgården.  Du är då välkommen in för att diskutera med oss – vi bjuder på kaffet! Du har då även möjlighet att teckna aktier direkt om du vill eller ta hem blanketter och grunna på saken.

Ladda hem Aktieteckningsformulär

Onsdag    13.11    kl. 18:00 – 19:30

Torsdag   14.11    kl. 18:00 – 19:30

Lördag     16.11    kl. 13:00 – 17:00

Måndag   18.11    kl. 18:00 – 19:30

Tisdag      19.11    kl. 18:00 – 19:30

Onsdag    27.11    kl  18:00 – 19:30   OBS! Nybygården

Lördag     30.11    kl. 13:00 – 17:00

Söndag     9.12     kl 14:00 – 16:00   Sista chansen!

Vi kommer även att närvara på julöppningen fredagen 29.11.

 

Med Din medverkan kan julen komma tidigt!

Tillsammans kan vi Petalaxbor hjälpas åt att bevara lokal- och närservicen! Din medverkan är av största vikt för att återfå bränslet till Petalax och vi hoppas Du kommer med som aktieägare och bidrar till Petalax framtid!

Du får även väldigt gärna höra dej för direkt till någon av oss:

 

Andre Ahlbäck                    Eddi Nordman                      Kent Sandström

0504030088                        0509194104                           0500733455

 

Thomas Smeds                   Jens Storsved                         Tage Svahn

0400568947                        0500708381                            0500866951

 

Kjell Vest                              Matias Wik                              Tore Östman

0400150637                        0505663174                            0400260887