Föreningens syfte

Föreningens uppgift är att verka för ungdomens utveckling, trivsel och trygghet. Den vill erbjuda de unga ett attraktivt fritidsalternative samt vill även medverka allmänt i den samhällspolitiska debatten. Föreningen arbetar dels med en uppfostrande socialpedagogisk målsättning och dels en allmän kulturell målsättning.

Verksamhet

PUF ordnar olika evenemang för alla åldersgrupper i Petalax. Evenemangen inriktar sig på social samvaro: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Teater/revyverksamhet, Ungdomsverksamhet, Marknader & loppis Föreningens lokal kan även hyras. Inventarier: Dansgolv, Duschmöjligheter, Gräsklippare, Köksutrustning, Ljudanläggning, Ljusanläggning, Musikanläggning, Scen, Servis, Videokanon, Wlan / Internet.

Uthyrningspriser per 31.3.2020 (minimumpriser):

  • Mötesrum med videokanon: 25€/4 timmar,  dag före tillställning: 50€/4 timmar
  • Hela lokalen (Sal, Kök, Servering & Disco): 250€ /dag
  • Salen, servering och kök: 150€ /dag
  • Servering och kök: 90€ /dag
  • Discot fredagar-lördagar: 150€, med kök 170€. Discot söndagar-torsdagar: 70€, med kök 90€

För externa anläggningar som konsumerar el: 20€/dygn. Med extern anläggning menas anläggningar som den som hyr utrymmen tar med sig.
Lokalens festutrymmen skall bokas 7 dagar på förhand och syftet med tillställningen skall uppges.

Föreningen förbehåller sig rätten att att neka till att hyra ut utrymmen.
Önskas alkoholservering under uthyrningen ordnar och står PUF för det

Länkar:

Uthyrning av utrymmen (förfrågningar)

Bokade utrymmen (kalender)

För bokning skicka mejl till puf@petalax.fi  eller kontakta ordf. Alexandra Nyroos  0504310197

Kontakta föreningen via:

E-post: puf@petalax.fi
Messenger: m.me/PetalaxUF
Petalax UF på Facebook
Petalax UF hemsida