I Petalax finns daghem och skolor för barn i alla åldrar. Daghemmet Smultronstället ligger skillt från skolorna på en central plats i byn. I närheten finns Petalax Skola som är byns lågstadium. Ovanför centrumområdet finns ett skolcentrum med Högstadiet i Petalax och Gymnasiet i Petalax. Högstadiet samlar barn från hela Malax kommun samt Korsnäs.

I byn är skolvägarna trygga. Barn som bor längre bort för kommunal skolskjuts och vägarna runt skolan är lugna och har i vissa fall gångbana.

Läs mer om våra förträffliga skolor och dagvård via länkarna nedan.

Smultronstället (daghem)

Petalax skola (lågstadium)