Storsjöstigen mellan Storsjön och Mamrelund är utmärkt för dig som är intresserad av rekreation och lokalhistoria. Den gamla förbindelseleden föll i glömska när andra vägförbindelser förbättrades, men sedan år 1988 har man igen kunnat vandra längs den stig som länge var huvudleden både för dagligvaror och eventuellt smuggelgods.

Mera information om stigens betydelse och historia hittar du på Petalax Hembygdsförenings sida om Storsjöstigen. Där finns även en karta.