I rinken bakom Högstadiet i Petalax finns en tennisplan som kan användas sommartid.