Välkommen till Petalax!!!

I Petalax är naturen levande, ren, vacker och finns utanför husknuten. Samtidigt som du lever i ett naturskönt landskap finns den viktigaste servicen för din familj, nämligen dagvård, skola och livsmedelsbutik, inom några hundra meters avstånd. Kommunens skolcentrum som finns mitt i kärnan av byn erbjuder undervisning från lågstadiet ända upp till studentexamen. Koncentrerad skolservice som denna är en förmån man vanligtvis inte upplever på landsbygden.

Byn har ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Föreningslivet är aktivt och skolbygnaderna ger goda möjligheter för kurs- och annan verksamhet inomhus.

Rubriken kommer här

consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hemåkersgränd 4
Vackert träd

Rubriken kommer här

consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hemåkersgränd 4
Vackert träd

Tomter

Tomt Smessibackvägen 1
Hemåkersgränd 4
Jär e formuläret