Tomter till försäljning

Här finns tomter för försäljning i Petalax.

Alla förhandlingar och förfrågningar riktas direkt till ägaren av tomten. Frågor kring tomtpriser m.m. riktade till denna hemsidas administratörer besvaras ej.

Lediga tomter