Bo i Petalax

Petalax är en pärla i den Österbottniska landsbygden. Här kan du njuta av ren och ostörd natur, skärgård och trevligt socialt umgänge. Orten är perfekt både för barnfamiljer, eftersom dagis, grundskola och gymnasium finns på orten och för äldre personer som vill leva ett rikt pensionärsliv.
För dig som vill trivas

Petalax har ett rikt föreningsliv och många olika fritidsaktiviteter. Tillsammans bidrar både föreningar, olika sammanslutningar och kursverksamhet till ett brett utbud av aktiviteter för både yngre och äldre bybor. I Petalax satsar vi på trevlig social samvaro och ett uppmuntrande socialt klimat.

För dig som älskar naturen

I Petalax är naturen levande, ren, vacker och finns utanför husknuten. Byn bjuder både på öppna Österbottniska slätter, lugna skogsområden med ett rikt djurliv, samt en inre skärgård med otaliga öar, grynnor och fiskrika vatten. Du kan njuta av naturen när du kopplar av under din semester eller uppleva den genom intressanta promenader och äventyr.

För dig som vill bo bekvämt

Den viktigaste servicen för din familj, nämligen dagvård, skola och livsmedelsbutik, finns nära till hands i byacentrum. Kommunens skolcentrum erbjuder undervisning från grundskolan ända upp till studentexamen. Inom bekvämt cirka 30 minuters pendlingsavstånd finns staden Vasa, regionens kommersiella centrum. Väljer man byns södra utfart kommer man snabbt ut till kustens livsnerv E8:an och hela Österbotten är inom räckhåll.