Föreningens syfte
Föreningens syfte är att främja och utveckla kulturella strävanden på hemorten samt att öka välbefinnandet, gemenskapsandan, samarbetet och trivseln för byns invånare. Föreningens ändamål är att driva Petalax invånares intressen samt befrämja en positiv utveckling av byn.

Verksamhet
Arbetsgruppen för Petalax har existerat som intresse grupp sedan1990- talet. Gruppens målsättning har vart att arbeta för Petalax-Nyby byars välmående och framtid samt bevaka byarnas intressen. Sommaren 2017 bildades föreningen Arbetsgruppen för Petalax r.f. vilken fortsätter med samma målsättningar. Föreningen ordnar årligen Julöppning, sommarmarknad och pop-up försäljning.

facebook-sida

Kontakta oss:
arbetsgruppen@petalax.fiFöreningens syfte
Uthyrning av bostäder för seniorer

Kontakta oss:
Verksamhetsledare Catrin Smeds
050 5815899
Ordförande Kjell Enberg
0503532065

e-post: kronbacksparken@petalax.fi


Föreningens syfte
Upprätthålla intresset kring hästsport.

Verksamhet
Föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Vi ordnar träningar samt tävlingar inom hästsport för alla intresserade.

hemsida

facebook-grupp
Föreningens syfte
Barn och Ungdomsverksamhet.

Verksamhet
Barnen går på läger och klubbar, Klubbarna har olika teman med djur, natur, mat, bakning, hantverk mm Klubbledare utbildas av oss och håller klubbar, ungdomar erhåller lagstadgade löner via vår arbetsförmedling Sydpolen, 4H företag- ungdomar som har egen verksamhet, kalsafixare ,Vi deltar i evenemangsdagar, Vi har Österbottens kaninhoppare, vi är till för alla mellan 7-29 år, och söker alltid efter nya friska teman.

hemsida

facebook-sida

Kontakta oss:
Köpingsvägen 11, 66100 Malax -Klubblokal och kontor.
Verksamhetsledare Mia Gull

e-post: mia.gull@fs4h.fi

tel: 0504961506Föreningens syfte
Föreningens uppgift är att arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

Verksamhet
Föreningen ordnar bla.a. föreläsningar i samarbete med medborgarinstitutet, resor, teaterbesök och julmiddag. Föreningens medlemmar kan även delta i pensionärsförbundets och regionens resor och fester. Våra medlemmar får medlemstidningen god tid.

hemsida


Kontakta oss:
Ordförande Bjarne Thors  050 5262 263
Viceordförande  Lisbeth Johnsson  050 5952 496

Sekreterare Nancy Södergård   050 5444 885

Kassör och medlemsansvarig Kerstin Stenbacka  050 5575 347


Föreningens syfte
Dokumentera lokala händelser

Verksamhet
Upprätthålla textslingan året runt både i TV och på webben. Sändning tisdagar (repris torsdagar) oktober-maj

hemsida

Kontakta oss:

petv@petalax.fi

Hasse, tel. 050-5574819
Sven-Erik, tel. 050-5574813
Börje, tel. 0400-510760
Föreningens syfte
Klubbens syfte är att lokalt främja båtlivet och verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap och förkovran i navigation.

Verksamhet
Klubben sköter om underhållet av c. 220 remmare i Petalax skärgård samt belysningen (riktmärken) vid Bockörens och Vägviks hamnar och yttre infart till ”Suonde”. Klubben sköter även om kameraövervakningen vid Bockören.

På Strömmingsbådan och Rönnskär har klubben tillgång till övernattningslokaler. För klubbens medlemmar är skäret ”Skitin” ett populärt tillhåll och där samverkar klubben med andra föreningar om underhåll av raststuga och miljö.

Årligen återkommande evenemang i klubbens regi är den populära och lekfulla navigationstävlingen PokerRun med efterföljande grillfest samt utfärder till Strömmingsbådan och Rönnskär. Klubben utför även båtbesiktningar.

Är du intresserad att komma med som medlem eller annars understöda klubbens verksamhet kontakta oss!

facebook-sida

Kontakta oss:

e-post pbnk@petalax.fi


Ordförande: Janne Björklund (Vasa)    janne.bjorklund@netikka.fi
Kassör: Tage Svahn    tage.svahn@petalax.fi
Remmarchef:  Jim Söderblom 0500 365 058

Föreningens syfte
Bevaka fiskerättsägarnas intressen.

Verksamhet
Föreningen är lagstadgad. Har en styrelseplats i Korsnäs-Malax Fiskeområde.

Kontakta oss:
Förman Stefan Granqvist
Thorsbergsvägen 10
66240 Petalax

050 5370 430Föreningens syfte
– Allsidigt utveckla hembygden på basen av lokala särdrag
– Förbättra livsmiljöns kvalitet och utöka människors trivsel
– Öka kunskaperna om hembygden
– Upprätthålla hembygdsandan och förstärka verksamhet på eget initiativ
– Värna om och främja hembygdens kulturer
– Hålla musei- och övriga byggnaderna liksom områdena i skick

Hembygdsföreningen verkar på ideell basis. Arbetet leds av en styrelse som väljs för två år i gången. Styrelseordförande väljs för ett år i gången.

Verksamhet
Temakvällar vid museet, berättarkvällar, sommarteater (Bykiston), samarbete med skolorna, förskolan och daghemmen på orten

hemsida

facebook-sida

Kontakta oss:
e-post:  hembygdsforeningen@bykiston.fi ; ordforande@bykiston.fi
tel: 050-536 0832Föreningens syfte
Socialsamvaro över generationsgränserna. Marthorna träffas och umgås tillsammans, upplever gemenskap, sammanhållning och glädje över en kopp kaffe med dopp.

Verksamhet
Verksamheten är varierande. Vi håller månadsmöten kring olika teman och ibland med någon föreläsare. Deltar i Marthadistriktets höst och vårmöten och andra evenemang som distriktet ordnar. Föreningen gör en sommarresa eller en utflykt i närområdet. Strax före jul besöker marthorna byns äldreboenden och bjuder på kaffe med dopp, sjunger julsånger med de boende till levande musik. Då föreningen håller årsmöte brukar vi äta middag tillsammans.

hemsida

Kontakta oss:
Sofia Storfors ordf.

tel: 040 5025277

e-post: sofia.storfors@gmail.com

Föreningens syfte
Att arbeta för en levande landsbygd i Petalax.
Petalax Lantmannagille grundades 4.6.1900 och är
en av Petalax äldsta föreningar.

Verksamhet
Uthyrning av olika lantbruksmaskiner.
Ordna sprutest för jordbrukare.
Ordna vid behov olika kurser och föreläsningar.


Kontakta oss:

ordf.: Rolf Syren

viceordf.: Daniel Johansson

Sekr.:  Peter Norrback

Föreningens syfte
Föreningens uppgift är att väcka och höja intresset för idrott och kroppskultur, utbilda goda
idrottsmän och verka för nykterhet och god kamratskap.
§

Verksamhet
Petalax IK bedriver verksamhet inom fotboll, friidrott och skidlöpning.

facebook-sida (Friidrott/skidlöpning)

Kontakta oss:
ordf Anton Strömsbäck 050 5283 784 
Föreningens syfte
Föreningens uppgift är att verka för ungdomens utveckling, trivsel och trygghet. Den vill erbjuda de unga ett attraktivt fritidsalternative samt vill även medverka allmänt i den samhällspolitiska debatten. Föreningen arbetar dels med en uppfostrande socialpedagogisk målsättning och dels en allmän kulturell målsättning.

Verksamhet
PUF ordnar olika evenemang för alla åldersgrupper i Petalax. Evenemangen inriktar sig på social samvaro: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Teater/revyverksamhet, Ungdomsverksamhet, Marknader & loppis.

 Föreningens lokal (eller delar av den)  kan även hyras.

Bokade utrymmen (kalender)

UF-lokalens utrustning: Dansgolv, Duschmöjligheter, Gräsklippare, Köksutrustning, Ljudanläggning, Ljusanläggning, Musikanläggning, Scen, Servis, Videokanon, Wlan / Internet.

hemsida

facebook-sida

Kontakta oss:
puf@petalax.fi

Föreningens syfte
Politisk organisation

Verksamhet
Representation från SFPs lokalavdelning är viktig för att kunna vara med och påverka de stora riktlinjerna inom kommunen och partiet.

facebook-sida

Kontakta oss:

sfp@petalax.fi

Ordförande: Tage Svahn
Sekreterare: Kristina Vesterback
Kassör: Sofia Storfors


Anmälan Din förening till föreningslistan på petalax.fi-sidorna

Fyll i formuläret nedan, beskriv i fri form föreningens syfte/verksamhet samt lägg med föreningens kontaktuppgifter och eventuella länkar till hemsida/facebook etc i meddelande-fältet