Temaprojekt Skitin färdigställt 

Arbetet med att ”elektrifiera” Skitin är nu slutfört. Skitin har under 2020–2021 försetts med ett 12V lågspänningsnät baserat på 200W solkraft och 500 W vindkraft. Projektet, vars bakgrund och finansiering bottnar i ett Aktion Österbotten projekt, har utförts med talkokrafter och resulterat i att man nu på Skitin kan ladda sin telefon, använda WiFi, kolla vädret i realtid, få live-bild via en webkamera samt knäppa på belysning i själva stugan.

Arbetsgruppen för Petalax tackar alla involverade talkoarbetare samt sponsoreringen från PeBo Produkt och Petalax Elbyrå. Ett varmt tack riktas även till Aktion-Österbotten vars insats har möjliggjort detta.


Ta del av projektet i nedanstående bildserie

Vindturbinmasten monteras

Kennet Lytts och Jan Svahn i färd med att montera masten för vindmöllan

Kabeldiket från masten till stugan grävs

Skitin är väl inte idealplatsen att gräva ett dike på men Jonathan Smeds, Elias Niemi, Fredrik Båsk och Emilia Vest fixade det galant

Solcellerna på plats

Solcellerna monterades på fastighetens södra gavel. Där monterades även webkameran

Kablar dras

Kennet Lytts hjälper till med kabeldragningen till/från solcellerna och webkameran

Automatikskåpet

Kopplingskåpet och tillika systemets "hjärta" placerades bakom öppna spisen. Tage Svahn skötte inkoppling och konfiguration  

Väderstationen

Ingemar Svevar monterar väderstationen på norrgaveln. Den möjliggör att vädret på Skitin kan följas i realtid

USB- och cigarettändaruttag

2 september 2020 kopplades systemet på. Telefonen (eller annan utrustning) kan laddas via USB och/eller cigarettändaruttag. WiFI nätverket länkas via 4G anslutning ut till världen.  

Allt gick nu inte som på Strömsö...

Den införskaffade vindturbinen knäcktes (!) efter en kraftig septemberstorm....

Ny turbin och lägre mast

...varmed vi blev tvungna att införskaffa en ny turbin. Denna gång valde vi att gå inför en mera hållbar modell med stomme i aluminium (istället för komposit). Masten kortades även av en aning och vi var igång igen i slutet av oktober 2020. Sen dess har systemet varit on-line och fungerat riktigt bra (peppar, peppar). Turbinen snurrar igång först vid 7-8 m/s.

Infoskylt i hamnen

PeBo Products har sponsorerat det rostfria skyltstativet i hamnen vilket vi tackar för!

Belysningen kopplades in...

I september 2021 färdigställdes så den sista etappen i och med att rör och kablar  för belysningen drogs. Bilden visar belysningsautomatiken som monterats i vedlidret och konstruerats så att belysningen automatiskt slås av efter 30 minuter i fall man glömt att släcka den "manuellt".

Belysningslampetterna monterades och se - det varde ljus !


Ett Varmt Tack till Alla talkojobbare, föreningar, företag och inte minst Aktion Österbottens för Er medverkan!

Arbetgruppen för Petalax r.f


Video från Skitin 2021
(credit Petter Tilljander)
Project Feelgood -

Skitin

Fakta om projektet:

Inom ramen för ett av Aktion Österbotten r.f´s temaprojekt år 2020 initierade Arbetsgruppen för Petalax r.f ett projekt vars syfte var att förse holmen Skitin med ett lågspänningsnät baserat på sol- och vindkraft. I samråd med Petalax Båt och Navigationsklubb, Petalax fiskargille samt Petalax och Nyby byars skifteslag lämnades ansökan in våren 2020.


Projektet, vars totalvärde uppgick till c. 8500 €, godkändes och på sommaren påbörjades det praktiska arbetet. I projektet har c. 250 timmar lagts ned på talko, i olika mängd fördelat på 16 personer och c. 20 båtresor. Som koordinator för det praktiska har Tage Svahn fungerat.


Involverade föreningar:

Arbetsgruppen för Petalax r.f
Petalax Båt och Navigationsklubb
Petalax fiskargille
Petalax och Nyby byars skifteslag


Talkoarbetare:

Båsk Fredrik
Båsk Niklas
Holmlund Krister
Lindeqvist Karl-Johan
Lytts Kennet
Niemi Elias
Nikko Carina
Smeds Jonathan
Svahn Jan
Svahn Sven
Svahn Tage
Svevar Ingemar
Söderblom Jim
Teir Patrik
Vest Emilia
Wester Jörgen 

Läs mera från Aktion Österbotten