Välkommen till Petalax

I Petalax är naturen levande, ren, vacker och finns utanför husknuten. Samtidigt som du lever i ett naturskönt landskap finns den viktigaste servicen för din familj, nämligen dagvård, skola och livsmedelsbutik, inom några hundra meters avstånd. Kommunens skolcentrum som finns mitt i kärnan av byn erbjuder undervisning från lågstadiet ända upp till studentexamen. Koncentrerad skolservice som denna är en förmån man vanligtvis inte upplever på landsbygden.

Byn har ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Föreningslivet är aktivt och skolbyggnaderna ger goda möjligheter för kurs- och annan verksamhet inomhus.

Vi är en by utöver det vanliga – vi hjälper till ! Ta gärna att  kontakt med oss via arbetsgruppen@petalax.fi